Rezumate

ePoster

Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 14.10.2022 pe adresa de email contact@congresinfectioase.ro.

Prezentări orale

Click aici pentru modelul de ppt. recomandat pentru realizarea prezentărilor orale.

Metode de TRIMITERE a rezumatelor


Termen limită pentru trimiterea rezumatelor: 21 septembrie 2022.

Rezumatele (în limba română și/sau engleză), redactate conform instrucţiunilor, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea Trimite rezumat (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere)

► prin e-mail, pe adresa: contact@congresinfectioase.ro


ATENȚIE!
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!

Vor fi acceptate numai rezumatele al căror autor prezentator a achitat taxa de participare.


TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ

Rezumatele trebuie să se încadreze într-una din următoarele teme: COVID 19; Infecția HIV; Infecția cu virusurile hepatitice B și C; Varia.


CONFIRMĂRI

Autorii rezumatelor primite până la data de 21 septembrie 2022 inclusiv vor primi scrisoarea de acceptare din partea Comitetului Ştiinţific prin e-mail după data de 01.10.2022 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al conferinţei (volum cu ISBN).
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster.

REDACTAREA rezumatelor

Vă rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi/sau engleză;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;

numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;

afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;

• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;

textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;

• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;

• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online. Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separate, ca două rezumate distincte.